୧୦ଟି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା

10 Interesting International Borders

ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦେଶ ରହିଛି । ଆଉ ସବୁ ଦେଶରେ ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ଅଛି । ସୀମାରେଖା କଥା ଭାବିଲେ ଆମ ମନରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେଖା କଥା ମନକୁ ଆସେ । ଯେଉଁଠି ଯବାନମାନେ ଦେଶ ସୀମାର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏମିତିବି କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଶର ସୀମାରେଖା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେହେବନି ।

୧- ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସ୍ଲୋଭେନିଆ ଆଲ୍ପାଇନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା

୨- ବେଲଜିଅମ ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

୩- ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ପାରାଗୁଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା

୪- ଜର୍ମାନୀ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା

୫- ମେକ୍ସିକୋ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା

୬- ନର୍ଥ କୋରିଆ ଓ ସାଉଥ କୋରିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା

୭- ନରୱେ ଓ ସ୍ଵିଡେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା

୮- ପୋଲାଣ୍ଡ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା

୯- ସ୍ପେନ୍ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା 

୧୦- ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା

ଦିପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା

Previous ଆଳଙ୍କାରିକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଘର ସଜାଇବା ଏକ କଳା: ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଟିପ୍ସ୍
Next ବ୍ୟାଟିଂର ଯାଦୁକର ଶିଖର

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *