Posts in tag

ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିପାରେ ଜେଟ୍‌ ଏୟାରୱେଜ୍‌


ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିପାରେ ଜେଟ୍‌ ଏୟାରୱେଜ୍‌

Read More

ଋଣ ଗ୍ରସ୍ତ ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜେଟ୍‌ ଏୟାରୱେଜ୍‌ ଏହାର ସବୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜାନୁୟାରୀରେ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୧ରୁ ୨୬କୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେଥିରୁ ୧୫ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ୧୧ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲା। ବିମାନ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ଲାଗି ସଂସ୍ଥା ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରୁରିକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ …