Posts in tag

ସପୁରୀ ଚାଷ


ଉନ୍ନତ ସପୁରୀ ଚାଷ

Read More

ସପୁରୀ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଫଳଗଛ । ୨୦ରୁ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପରେ ଏହି ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଉର୍ବର, ନିଗିଡ଼ା, ଦୋରସା ଓ ୪୫ରୁ ୬୦ ସେ.ମି. ଗଭୀରତା ଥିବା ମାଟିରେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ । ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ବା ପିଏଚ୍ ୫.୬-୬.୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାଲି ଦୋରସା ଓ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ସପୁରୀ ଅଧିକ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟୁ ଓ କୁଇନ୍ ୨ …