Posts in tag

ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନର ଚାବିକାଠି


ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନର ଚାବିକାଠି

Read More

ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କଳା କୌଶଳ ଦେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ତାକୁ ଚିହ୍ନି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଅନୁଧାବନ କଲେ ପତନାଭିମୁଖୀ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ତେଣୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଦେଖିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଚୁମିବ । …