Posts in tag

ବାହିର ଶାହା


ଡନଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବାହିର

Read More

ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟାଟିଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନ୍ ର ୧୮ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିକେଟର ବାହିର ଶାହା । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଭରେଜ୍(୯୫.୧୪)ଡନ୍ ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା । ୧୨୧.୭୭ଆଭରେଜ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏହି ମାଇଲସ୍ତମ୍ଭକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବାହିର । ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଘରୋଇ ଦଳ ସ୍ପିନ୍ ଘାର୍ ରିଜିଅନ୍ ପାଇଁ ଖେଳି ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଇଂନିସରେ ବାହିର ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ୨୫୬ ରନ୍ । …