Posts in tag

ତଳି


ସାଧାରଣତଃ ଶୁଖିଲା ଓ କାଦୁଆ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ସେ ସବୁକୁ ବିଲରେ ରୋଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି କରିବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । ଶୁଖିଲା ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ଷାଦିନିଆ ଧାନଚାଷ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତତ କରିବକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏକ ଏକର ଜମିରେ ତଳି ରୋଇବାକୁ ହେଲେ ୧୦ ଡିସିମିଲ୍‌ …