Posts in tag

ଚାଷ


ଇନାବାୱି ଚାଷୀଙ୍କ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର: ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ହାୟ୍, ରାସାୟନିକ ସାରକୁ ବାୟ୍ ବାୟ୍

Read More

ତେଲେଙ୍ଗାନା ୱାରଙ୍ଗଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଇନାବାୱିର ଚାଷୀଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର । ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜମିରେ ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇ ପାରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି । ଇନାବାୱି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 50ଟି ଚାଷୀ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଥିରୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଏବେ …

Azola

ଚାଷର ବ୍ୟୟବହୁଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ଜୈବିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି। ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଷୀ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ସକାଶେ ଆଜୋଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯାହା ମାଟିରେ ମିଶି ଫସଲକୁ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆମ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଶତକଡ଼ା ୭୮–୮୦ ଭାଗ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। …

ଗୋପାଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଘାସ ଚାଷ କରିଲେ ଭଲ ଆମଦାନିର ଆଶା ରହିଛି । ଘାସ ଚାଷ କଲେ ଗୋରୁଙ୍କ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହ ଚାଷୀ ଗୋପାଳନରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ ମଧ୍ୟରୁ ଗିନି ଘାସ ଚାଷ ବେଶ ଲାଭଜନକ । ଏହି ଘାସର ହାମିଲ, ରିଭରଡାଲ ଓ ମାକ୍ୟୁଇନ୍ ୩ଟି କିସମ ରହିଛି । ଗିନି ଘାସ ଅନ୍ୟ  ଘାସ ତୁଳନାରେ କୋମଳ ଏବଂ …