ଶୋଷକ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

pest control methods

ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗ ବ୍ୟତୀତ କୀଟ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆଜି ଜାଣିବା କିପରି ଶୋଷକ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ହେବ । ମକା,କପା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଫସଲକୁ ଶୋଷକ ପୋକ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୭୦% ଡବ୍ଲୁ.ଏସ୍ କିମ୍ବା ଥାୟୋମିଥୋକ୍ସାସ୍ ୭୦% ଡବ୍ଲୁ.ଏସ୍‌, ୫-୭ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୬୦% ଏଫ୍‌.ଏସ୍‌, ୫ମି.ଲି କିମ୍ବା ଥାୟୋମିଥୋକ୍ସାମ୍ ୩୫% ଏଫ୍‌.ଏସ୍ ୧୦ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
ଜୀବାଣୁ କଲଚର ଉପଚାର
ସେହିଭଳି ଚିନାବାଦାମ ଓ ଡ଼ାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ବିହନ ବିଶୋଧକ ବ୍ୟବହାରର ୭ଦିନ ପରେ ରାଇଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ଓ ଫସଫୋକଲଚର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା ବିହନରେ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ଆଜୋଟୋକ୍ୟାକ୍ଟର ଓ ଫସଫୋକଲଚର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା ବିହନରେ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ।

Previous ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ
Next ବଢାନ୍ତୁ ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *