ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ନଂ ଜାରି

' Domestic violence complaint on WhatsApp'

ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ନଂ- ୭୨୦୫୦୦୬୦୩୯ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥି ସହିତ ବିଭାଗର ହେଲପଲାଇନ- ୧୮୧ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତବିଶେଷ ଏହି ହ୍ୱାଟସଆ ଓ ହେଲପଲାଇନର   ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ହିଂସା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ନଂ- ୮୭୬୩୫୪୩୦୧୩ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

Previous ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ବଢାନ୍ତୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି...
Next ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ରବି ଫସଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ସୁବିଧା

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *