ବିଜ୍ଞାନ – ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ସମୀକରଣ

Chemical reaction & equation

ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ। କେତେପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ  ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଓ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

Previous ଲାଭପ୍ରଦ ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଚାଷ
Next ଭାଜପାର କ୍ଷମତା ପିପାସା

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *