ଇଂରାଜରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲିଖନ ବା Application writing

Application writing in English

ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବା ଦରଖାସ୍ତ ଲିଖନ ବା Application writing. ଏହି Application ବା Letter writing ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ୧୦ ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ । Application ବା Letter writingରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଓ Format ବିଷୟରେ ଭଲଭାବେ ଜାଣିନବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।

Previous ଐତିହାସିକ ଯୋବ୍ରା ଆନିକଟ
Next ହୋର୍ଡିଂରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଛି ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *