ବିଜ୍ଞାନ – ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ

BANSANUKRAMA O BIBARTANA

ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ | ବଂଶବୃଦ୍ଧିର ସେଇ ପିଢ଼ିରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଓ ବିବର୍ତନ କୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଲୋଚନ କର ଯାଇଛି |

Previous ବିଜ୍ଞାନ -ବିଦ୍ୟୁତ(Electricity)
Next ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି? ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *