ଗଣିତ-ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣ

DWIGHATA SAMIKARANA

ଗଣିତ-ସବଜେକ୍ଟିଭ ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣର ,ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେବି ଏହା ଖୁବ ସହଜ , ତେବେ ଏହାକିପରି ସହଜ ଓ ସରଳ ରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ କୁହ ଯାଇଛି

Previous ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ - ମୋ ସାଥୀ ଆପ୍
Next ବିଜ୍ଞାନ -ବିଦ୍ୟୁତ(Electricity)

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *