Posts in category

ମାଛଚାଷ


ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ଉଚିତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ମାଛର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ। ଧାରା ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମାଛ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢେ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।

ମଧୁର ଜଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଧାରଣରେ ଗଲଦା, ଭୀମକାୟ ବା ଗଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେହି ଅନୁପାତରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁର ଜଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ମଧୁର ଜଳ ବ୍ୟତୀତ ଅଳ୍ପ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ବା ଏକକ …