ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା

Fish feed management

ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ଉଚିତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ମାଛର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ। ଧାରା ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମାଛ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢେ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।

Previous ମଧୁର ଜଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ
Next ଟାର୍ଗେଟ୍ / ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ - ଭାଗ - ୧