ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ବିଶୋଧନ


ବିଶୋଧିତ ବିହନ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ । ଫସଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗ ନହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ବିହନ ବିଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ । ଉଚିତ ମାନର ବିହନ ଆଣି ଜମିରେ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ଭଲଭାବେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଦରକାର । ବଜାରରୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିହନ ବିକ୍ରୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିଶୋଧକ ଆଣି ଭଲଭାବେ ବିହନରେ ଗୋଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।୧ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ପିଛା ୩ଗ୍ରାମ ଥିରାମ୍‌ବାକ୍ୟାପ୍ଟାନ୍‌ ମିଶାଇବାକୁ ହୁଏ । ଏକ ଡ୍ରମ୍‌ରେ ବା ମାଠିଆରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହନ ପୁରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ବିଶୋଧନ ସେଥିରେ ମିଶାଯାଏ । ମାଠିଆର ମୁହଁକୁ କନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରି ଭଳଭାବରେ ତଳଉପର କରି ମିଶାଇ କିମ୍ବା ବିଶୋଧନ ଡ୍ରମର ଘୋଡ଼ଣୀ ବନ୍ଦ କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୱାରା ଘୁରାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ବିହନକୁ ବାହାର କରାଯାଏ । ବିହନ ବିଶୋଧନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଲାଗିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ । ସେହିବିହନ ଜିମରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ମନେରଖିବେ ଖାଲିହାତରେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଅନୁଚିତ । ହାତରେ ଗ୍ଳୋବ୍ସ ପିନ୍ଧି କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିହନ ଓ ବିଶୋଧକକୁ ଗୋଳାଇବା ଉଚିତ ।

There is no more story.
Next ଧାନ ବିହନ କିସମଚୟନ

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *